Regjapon780px.png Hokkaido Tohoku Tokyo et Kanto Chubu Kansai Chugoku Shikoku Kyushu